PROJ-SAN O FIRMIE REFERENCJE GALERIA KONTAKT
OFERTA
KONTENEROWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
PRODUKTY
REMONTY I SERWISOWANIE OBIEKTÓW
BEZPŁATNE DORADZTWO TECHNOLOGICZNE I SPECJALISTYCZNE
PREPARATY CHEMICZNE DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I UZDATNIANIA WODY
PROCESY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW ŚCIEKOWYCH
OCZYSZCZALNIE I TECHNOLOGIE DLA PRZEMYSŁU
water
 OFERTA

-  OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TRUDNYCH, SŁABO ROZKŁADALNYCH

-  OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH
     - DOBÓR TECHNOLOGII

-  DORADZTWO SPECJALISTYCZNE BRANŻ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

-  WYKONAWSTWO SYSTEMEM „POD KLUCZ”

-  OCZYSZCZALNIE HYDROFITOWE TYPY KORZENIOWEGO

-  FILTRY GRUNTOWE

-  BIOREMEDIACJA GRUNTÓW SKAŻONYCH I ODPADÓW

-  REWITALIZACJA ZANIECZYSZCZONYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH

-  OGRANICZENIE EUTROFIZJI STAWÓW, ZALEWÓW, KĄPIELISK

-  INSTALACJE ZBIERANIA, CZYSZCZENIA I WYKORZYSTANIA WODY     OPADOWEJ

-  OPINIE, EKSPERTYZY, BADANIA, STUDIUM WYKONALNOŚCI

-  DOBÓR TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA WÓD, ŚCIEKÓW, OSADÓW,     ODPADÓW


OCHRONA ŚRODOWISKA
w ramach której wykonujemy:

-  operaty wodnoprawne

-  karty informacyjne

-  raporty odziaływania na środowisko

-  pozwolenia na wytarzanie odpadów

-  programy gospodarki odpadami

-  programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi

-  informacje o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi

-  sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach

-  prowadzenie ewidencji odpadów

-  naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

-  naliczanie opłaty produktowej

-  sprawozdania OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3, OŚ-OP1